מנחה אומנה 

מנחה אומנה הוא עובד סוציאלי שמינה מנהל גוף האומנה ותפקידו העיקרי הוא לשמש מלווה אישי לילד ואיש הקשר הקבוע שלו בתקופה שבה הילד מצוי באומנה. כמו כן, מנחה אומנה גם נותן חוות דעת לענין כשירות של מי שמבקש לקבל רישיון אומנה. 


מנחה אומנה שמונה לילד ייפגש עם הילד, יסביר בשפה ובאופן שמובנים לו, ובהתאם לגילו, לכשריו וצרכיו לו את תפקידיו כמנחה אומנה ויתן לו מידע איך ניתן ליצור איתו קשר, ומי הגורמים הנוספים שאליהם הילד יוכל לפנות אם ישנה בעיה בהשמה שלו במשפחת אומנה או במהלך שהותו באומנה. מנחה האומנה יסביר לילד על זכותו להתלונן ואת הדרכים בהן הוא יכול להגיש תלונה. 


מנחה האומנה יקיים קשר אישי ורציף עם הילד ויעקוב אחרי מצבו בכל התקופה שבה הוא מצוי באומנה. כמו כן, מנחה האומנה יקיים, אחת לחודש לפחות, מפגשים אישיים עם הילד על פי תוכנית הטיפול של הילד ולמצבו של הילד. 


החוק קובע, כי מנחה האומנה יהיה אחראי ליישום תוכנית הטיפול של הילד, וישמע את הילד בכל שלב בנוגע לחוות דעת על האומן, החלטה לגבי תוכנית הטיפול, בנוגע להליך הערכת כשירות.  


מנחה האומנה יהיה בקשר עם המחלקה לשירותים חברתיים בעיר בה מתגורר הילד, עם עובד הסוציאלי שמטפל בהורי הילד על מנת להבטיח את הקשר בין הילד להורים שלו, כמו כן יהיה בקשר עם עובד סוציאלי לפי חוק הנוער, עובד סוציאלי לפי חוק הסעד, ככל שיש צורך. 


למנחה האומנה תפקידים נוספים כמו: ליווי והדרכה של משפחת האומנה, ידאג לקיום קשר עם המוסד החינוכי שבו לומד הילד, עם גורמי בריאות, גורמי רווחה, ועם כל גורם אחר רלוונטי, ידווח לממונה על רישוי אומנה על כל שינוי שנודע לו עליו ויכול להשפיע על רישיון האומנה, ידווח על אירועים משמעותיים הנוגעים לילד, יהיה בקשר עם המוסד לביטוח לאומי בנוגע לזכויות המגיעות לילד. 


חשוב לדעת - מנחה אומנה רשאי לקבל מידע מכל אדם הנוגע בדבר מידע הנוגע לאותו ילד, במקרה שבו המידע נדרש לשם מילוי תפקידו. 

לקבלת ייעוץ משפטי בענייני אומנת ילדים לחצו כאן