אומנה ואפוטרופסות

הורי הילד ממשיכים להיות  על אפוטרופוסים של הילד על אף שנשלח למשפחת אומנה

אומנה ליתומים

חוק האומנה חל על ילדים שהוריהם בחיים, ואינו נותן הסדר פרטני ליתומים

אומנה ואפוטרופוס לרכוש

החוק מגדיר את אחריות האומן ואת הסמכויות שלו בענייני היום-יום

מהי אומנה? 

אומנה היא מסגרת השמה חוץ ביתית, טיפולית משפחתית לילדים שעולה הצורך להוציאם מחסות הוריהם 

בלוג מאמרים, פסקי דין וטיפים

אומנת חירום

אומנת חירום היא אומנה לילדים שנתונים בשעת משבר ויש צורך לסדר להם מקום מגורים חלופי מיידי

תוכנית טיפול

לאחר שנקבע כי ילד יושם באומנה, תקבע לו תוכנית טיפול

מנחה אומנה 

מנחה האומנה יהיה אחראי ליישום תוכנית הטיפול של הילד, וישמע את הילד בכל שלב