Boy with Pug Puppy

שאלות נפוצות

 

 

מי יכול לשמש משפחת אומנה?

אדם שמעונין לשמש אומן צריך להגיש בקשה לממונה על רישוי האומנה כדי לקבל רישיון. הרישיון יינתן לאדם לאחר שמשפחתו עברה הערכת כשירות שהיא מתאימה לשמש משפחת אומנה, אחרי שעבר הכנה והכשרה להיות משפחת אומנה, והוא עונה על הקריטריונים שבחוק על מנת לקבל רישיון.

משפחת האומנה תדרש לחתום על הסכם אומנה. בהסכם תיקבע אחריות האומן בהתאם לתוכנית הטיפול ולהוראות חוק אומנה לילדים. ההסכם יכלול בין השאר את התחייבות האומן להשתתף בהכשרות ובהדרכות בתקופת האומנה, להישמע לפיקוח, לדווח למנחה האומנה ולשתף פעולה עמו ועם גוף האומנה המפעיל.

מהן סמכויות משפחת האומנה?

לאומן יש אחריות לטפל בילד, להשגיח עליו, ולדאוג לצרכיו ולהתפתחותו בדרך שהורה מסור היה נוהג בנסיבות הענין. אומן יכול לפעול בעניינים הקשורים בחיי היום-יום של הילד, כמו כן יש לו סמכות לבחור חוגים בהם ישתתף הילד, לבצע רישום בקופת חולים, לאשר השתתפות בטיולים בארץ, לימוד נהיגה ולתת הסכמה לקבלת רישיון נהיגה וכו'.  

 

משפחת האומנה אינה יכולה להיות אפוטרופוס לרכוש של הילד. להמשך קריאה על אומנה ואפוטרופסות לרכוש לחצו כאן.

האם יש אומנה לילדים עם צרכים מיוחדים?

כן, יש אומנה לילדים עם צרכים מיוחדים.

אלו סוגי אומנה יש?

יש מספר סוגי אומנה. יש אומנה רגילה, אומנה טיפולית, אומנת חירום, אומנה חסויה.

להמשך קריאה על סוגי אומנה לחצו כאן.

 

האם משפחת האומנה מקבלת תמיכה כספית?

כן, משפחת האומנה מקבלת תשלומים עבור הוצאות שיאפשרו לה לספק את צורכי הילד, כולל צרכים מיוחדים, בהתאם לתוכנית הטיפול. מדי חודש מועבר למשפחה תשלום לחשבון הבנק  עד העשרה בכל חודש. לציין, כי הסכום המועבר תלוי בגיל הילד, מצבו, צרכיו וכו'.

מיהו מנחה אומנה?

מנחה אומנה הוא עובד סוציאלי שממונה לילד ומשמש מלווה אישי שלו ואיש קשר קבוע שלו בתקופה שבה הוא נמצא באומנה.

מהי ועדת ערר?

ועדת ערר היא ועדה שאליה מגישים ערר על החלטת הממונה על רישוי האומנה. חברי הועדה הם שופט בית משפט לענייני משפחה –  יו"ר הועדה, שני עובדים סוציאליים, פסיכולוג קליני ופסיכיאטר מומחה.