אומנה ואפוטרופסות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מעת שנקבע, כי ילד יושם במשפחת אומנה, תוכן עבורו תוכנית טיפול כללית ובה פירוט של, בין היתר, מטרת תוכנית הטיפול, סוג האומנה המתאימה לילד ומאפייניה, משכה הצפוי של האומנה, הכנת הילד והוריו לקראת ההשמה במשפחת אומנה וכיוצ"ב.

חוק האומנה קובע, כי זכותו הטבעית של הילד היא להיות בבית הוריו, ואם הוא אינו בבית הוריו – אז לחזור לבית הוריו, אלא אם כן טובתו של הילד היא להיות מחוץ לביתם.

בהליך אומנה, האפוטרופסות של הורי הילד ממשיכה להתקיים. לעתים יעלה הצורך לשקול מינוי אפוטרופוס נוסף לילד במקום ההורה או בנוסף להורה. לעתים אפילו ניתן לשקול שלילת אפוטרופסות או הגבלתה.

על פי חוק האומנה, להורים יש מעמד! החוק קובע, כי אחריותו, חובתו וזכותו של הורה שילדו הושם באומנה לקיים איתו קשר אישי, על פי תוכנית הטיפול.

להורים של הילד יש זכות להביע את דעתם בהליכי תכנון טיפול והחלטה לגבי ילדם, ויינתן משקל ראוי לדעתם. כמו כן, יש להם זכות לקבל פרטים אודות משפחת האומנה שבה הילד הושם, מצבו הנפשי והגופני, הישגיו בלימודים, תפקודו, התנהגותו והתפתחותו.

מעת שהתקבלה החלטה על השמת ילד במשפחת אומנה, בהסכמת הוריו, ייערך בתוך פרק זמן סביר הסכם בין ההורים לבין המחלקה לשירותים חברתיים שיכלול בין השאר את עיקרי תוכנית הטיפול, הסכמת ההורים למסירת מידע על הילד שנדרש לשם טיפול בילד למשפחת האומנה, לגוף המפעיל,, למנחת האומנה ולמפקח, מידע בנוגע לאחריות, חובות, סמכויות של משפחת האומנה, הגוף המפעיל, מנחה האומנה ומפקח הנוגעות לילד, פירוט החובות והזכויות של ההורים כלפי המחלקה לשירותים חברתיים, כלפי הגוף המפעיל, וכיוצ"ב.  

לציין, כי משפחות האומנה אינן מתמנות כאפוטרופוס לקטין, ויש למשפחות האומנה אחריות לטפל בילד, להשגיח עליו, לדאוג לצרכיו ולהתפתחותו בדרך שהורה מסור היה נוהג בנסיבות הענין. כמו כן, למשפחות סמכויות לפעול לטובת הקטין על פי החוק, למשל לבחור חוגים, לבצע רישום לקופת חולים, להסתפר, לאשר טיולים בארץ וכו'.

ישנם עניינים שמשפחת האומנה לא תוכל לפעול ללא הסכמת הורי הילד למשל משפחת אומנה לא תוכל לתת הסכמה לאבחון התפתחותי ולטיפול בליקויי למידה, שמיעה, דיבור וכו', הסכמה לבדיקות פסיכולוגיות ופסיכאטריות, בחירת בית ספר, גן ילדים וכו'.

החוק קובע כי אומן שמתמנה לאפוטרופוס על הילד יהיו לו אחריות, חובות וזכויות ככל אפוטרופוס, אלא אם כן נקבעו עניינים והגבלות בצו המינוי או בהחלטת בית המשפט.

משפחת אומנה לא תוכל להיות אפוטרופוס לרכוש של הילד, לקריאה על כך לחצו כאן.

 

לקבלת ייעוץ משפטי לחצו כאן.

משפחת אומנה אינה בהכרח אפוטרופוס לילד האומנה. הורי הקטין ממשיכים להיות בקשר עמו, להביע דעתם ולהיות שותפים לתהליך האומנה. במקרים מסויימים ימונה האומן לאפוטרופוס על הקטין. 
Family at a Beach