אומנת חירום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אז מהי בעצם אומנת חירום?

אומנת חירום היא אומנה לילדים שנתונים בשעת משבר ויש צורך לסדר להם מקום מגורים חלופי מיידי, בהתראה קצרה ולתקופה קצובה – בשל חשש לשלומם.

ילד שהושם באומנת חירום ישהה בה עד שלושה חודשים, כאשר למפקח הארצי על האומנה בהתייעצות עם גורם מקצועי אחר יש את האפשרות להאריך את התקופה לפרק זמן נוסף של עד שלושה חודשים נוספים.  

במקרה שבו ילד הוצא מבית הוריו או ממסגרת אחרת שבה שהה, ונקבע שהילד יושם באומנת חירום עד להחלטה של בית המשפט או גורם מוסמך בנוגע להשמה במקום מתאים לו והכנת תוכנית עבורו – אז מנחה אומנה יבקר את הילד בתוך 24 שעות ממועד ההשמה באומנת חירום.

לא כל משפחת אומנה מקבלת רישיון לשמש אומנים באומנת חירום. משפחת אומנה לאומנת חירום נדרשת להחזיק ברישיון שמציין שהם אושרו לשמש אומנים באומנת חירום, כמו כן אומן באומנת חירום יידרש לחתום מראש על הסכם שמתייחס באופן כללי לכל ילד שיהיה אצלו בעתיד.

באומנת חירום סמכויותיה של משפחת האומנה מוגבלות, וחלק מהסמכויות הנתונות למשפחה אומנה רגילה לא יחולו על משפחת אומנת חירום.

אם ילדכם הועבר לאומנת חירום צרו קשר בהקדם לקבלת ייעוץ משפטי כאן . 

אומנת חירום מתרחשת במצב שבו הקטין מצוי בשעת משבר ונדרש לו  מקום מגורים חלופי מיידי
Girl by the Lake