אומנה ואפוטרופסות לרכוש

 

 

 

חוק אומנה לילדים מקדיש פרק שלם על מעמדו של האומן.

לא תמיד האומן מתמנה להיות אפוטרופוס לילד. חשוב לזכור שאומנה היא לא אימוץ, וזכותו הטבעית של הילד היא לגדול בבית הוריו ואם הוצא מהבית – לחזור אליו. אומנה היא פתרון זמני, על אף שבמקרים מסוימים משפחת אומנה עוברת תהליך לאימוץ הילד.

החוק  מגדיר את אחריות האומן, ומציין בתוספת לחוק את הסמכויות של האומן בענייני היום-יום. כמו כן, החוק קובע כי אומן שמתמנה לאפוטרופוס על הילד יהיו לו אחריות, חובות וזכויות ככל אפוטרופוס, אלא אם כן נקבעו עניינים והגבלות בצו המינוי או בהחלטת בית המשפט.

חוק אומנה לילדים קובע, כי אומן יקבל תשלומים עבור הוצאות שיאפשרו לו לספק את צורכי הילד בהתאם לתוכנית הטיפול שנקבעה. ככל שיש לילד צרכים מיוחדים, התשלומים יהיו גם עבור הצרכים המיוחדים של הילד. 

החוק אוסר במפורש על אומן לקבל כספים מכל מקור אחר לשם מימון החזקתו של הילד, פרט לכספים הקבועים בחוק. ככלל, האומן לא יהיה זכאי לקבל כספים המגיעים לילד או עבורו אבל החוק מציין חריגים לכך וקובע למשל שכספים שהמפקח הארצי על האומנה אישר לאומן לקבל אותם – בין אם באופן קבוע ובין אם באופן חד פעמי, האומן יוכל לקבלם.  

כמו כן, קובע החוק כי אומן לא יהיה אפוטרופוס על רכושו של הילד.

ככל שמגיעים לילד כספים, הטבות, תגמולים, גמלאות מכל מקור ושלא מכוח חוק האומנה ידרוש בחינה של המחלקה לשירותים חברתיים האם לנקוט הליכים למינוי אפוטרופוס לרכוש של הילד.

הטבות ותגמולים המגיעים לילד לפי כל דין, וגמלאות שהילד זכאי להם מהמוסד לביטוח לאומי, חוץ מקצבת שאירים וגמלת ילד נכה, ישולמו לאפוטרופוס לרכוש של הילד.

 

לציין, כי במקרה של אומנת יתומים קבע בית המשפט כי יש אפשרות שהאומן יהיה גם אפוטרופוס לרכוש. לקריאה נוספת על אומנה ויתומים לחצו כאן. 

 

 

לקבלת ייעוץ משפטי באומנת ילדים צרו קשר כאן