אומנה ליתומים

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מאז שחוק האומנה נכנס לתוקף, המחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ מבקשות להכניס לתוך חוק האומנה גם יתומים.

חוק האומנה עוסק בילדים שהוריהם חיים, וברירת מחדל היא שמקום שהילדים לא גרים עם הוריהם יש לפעול להשמתם במשפחת אומנה, אם לא הוחלט לנקוט בהליך אימוץ או השמה בפנימייה. 

האומנה היא למעשה מסגרת מוגנת בה שוהים ילדים שהוצאו מהוריהם בשל הזנחה, התעללות, חוסר יכולת לדאוג לקטין וכיוצ"ב. על מנת לשמור על זכויותיהם של הילדים האלה לאחר שהם מופרדים מהוריהם למעשה נוסח חוק האומנה שנועד לקבוע את זכויות הילדים, ההורים וכו'.

חוק האומנה קובע מפורשות כי זכותו הטבעית של ילד היא לגדול בבית הוריו, ואם הוצא מבית הוריו אז לחזור לבית הוריו. אלא אם כן, טובת הילד מחייבת את גידולו מחוץ לבית הוריו.

למעשה כיום על אף שמחלקות הרווחה מבקשות להחיל את חוק האומנה על יתומים, החוק אינו מציין הסדר פרטני למקרה בו ההורים אינם בחיים!

דבר זה יוצר עיוות משפטי, במיוחד כאשר מי מההורים שנפטרו או שניהם הותיר אחריו מסמך הבעת רצון בו הוא קובע מי יהיה האפוטרופוס על ילדיו לאחר מותו, או שהוא קובע בצוואה מי יהיה האפוטרופוס על ילדיו לאחר מותו לרבות לרכושם.

העיוות המשפטי העיקרי הוא בשל הסתירה בין הוראות מסמך הבעת הרצון / צוואה - חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות לבין הוראות חוק האומנה הקובעות כי אומן לא יוכל להיות אפוטרופוס לרכוש של הילד. 

כאמור, קביעה זו בחוק האומנה אל מול כך שחוק האומנה אינו מספק הסדר בנוגע ליתומים (ומהוראות החוק ניתן להבין כי אינו חל על יתומים), כאשר המחלקות לשירותים חברתיים מכניסות משפחות לגדרי חוק האומנה – מייצר עיוות משפטי ואינו חושף את המשפחות לכך שבית המשפט כבר קבע כי בנסיבות בהן יש יתומים כאשר בצוואה נקבע מי יהיה האפוטרופוס לילדים – יסטה בית המשפט מהוראות האומנה ויקבע כי הוראות חוק הכשרות גוברות, כך שהאדם יוכל להתמנות כאומנה וגם כאפוטרופוס על ענייני רכוש.

 

לקריאה על אומנה ואפוטרופוס לרכוש לחצו כאן

לקבלת ייעוץ משפטי צרו קשר כאן

Happy Children
מהוראות חוק האומנה עולה, כי הוא חל על ילדים שהוריהם חיים. 
מהוראות החוק עולה, כי אין הסדר פרטני לילדים שהוריהם נפטרו, דבר המשליך על סוגיית האפוטרופוס לרכוש של הילד.