תוכנית טיפול

 

מרגע שנקבע שילד יושם במשפחת אומנה, מחלקת הרווחה תדרש להכין עבור הילד תוכנית טיפול כללית. 

תוכנית טיפול כללית – צריכה לכלול בין היתר את המטרה של התוכנית, איזה סוג אומנה מתאים לילד, לבחון האם יש צורך באומנה חסויה, האם הילד צריך חינוך מיוחד, האם יש צורך בהתאמות מיוחדות לילד עם מוגבלות, כמה זמן ישהה הילד אצל משפחת אומנה, מאפייני קשר של הילד עם הוריו ומשפחתו, אופן הכנת הילד והמשפחה שלו לקראת השמתו באומנה, לשקול האם יש צורך במינוי אפוטרופוס לילד במקום ההורה או האם צריך אפוטרופוס נוסף וכו'.

כשקובעים את תוכנית הטיפול צריך להתחשב במצבו הרפואי של הילד, המצב החינוכי, הפסיכולוגי, ההתפתחותי, תפקודי קוגניטיבי, וגם ככל הניתן בודקים את רצון הילד בנוגע לתוכנית הטיפול בעניינו בתחומים שונים.

מחלקת הרווחה תעביר את תוכנית הטיפול הכללית לגוף האומנה, וגוף האומנה ימנה מנחה אומנה לילד וידווח על מינוי מנחה אומנה למחלקת הרווחה.

שלושה חודשים מיום שהילד הושם במשפחת אומנה, יש צורך לקבוע לילד תוכנית טיפול מפורטת.

תוכנית טיפול מפורטת – תכלול את השירותים והפעולות שצריך לנקוט בנוגע לילד או שצריך לתת לו, בין השאר בהתייחס לכך שהילד עבר למשפחת אומנה וחלו שינוי בצרכים אצלו, ולהיכרות של משפחת האומנה עם הילד.

 

תוכנית הטיפול המפורטת ודרכי היישום שלה תימסר מגוף האומנה למפקח ולמנהל מחלקת הרווחה עד חצי שנה מיום הגעת הילד למשפחת אומנה.

תוכנית הטיפול המפורטת תיבחן על ידי גוף האומנה אחת לשנה, ואם מדובר בילד מתחת לגיל שש, אז – אחת לחצי שנה. 

לקבלת ייעוץ משפטי ניתן ליצור קשר כאן.