מסמך הבעת רצון

 

 

 

מהו מסמך הבעת רצון?

 

מסמך הבעת רצון הוא מסמך אשר מאפשר להורה של קטין או לאפוטרופוס על בגיר או קטין לציין את שמו של מי שהוא מבקש כי ימונה לילדו או לקרובו כאפוטרופוס במקרה בו בשל מוגבלות הוא לא יהיה מסוגל לדאוג לילדו או לקרובו ולקבל החלטות לגביו או לאחר מותו.

האפוטרופוס העתידי שיחליף את האפוטרופוס הקיים חייב להיות מעל גיל 18, והוא צריך להסכים לשמש בתפקיד זה.

 

מסמך הבעת רצון יכול להתייחס להבעת רצון של אפוטרופוס של קטין, ויכול להתייחס להבעת רצון של אפוטרופוס של בגיר.

​​

מי רשאי לערוך מסמך הבעת רצון?

 

הורה של קטין, אפוטרופוס, אפוטרופוס למעשה.

​​

מה מוסמך האפוטרופוס העתידי לעשות?

 

האפוטרופוס העתידי יהיה מוסמך בבוא העת לפעול בעניינים אישיים, רפואיים, רכושיים, כולם או חלקם. בית המשפט ייתן עדיפות לאדם שצוין במסמך הבעת הרצון. לאחר שבית המשפט יאשר את מינוי האפוטרופוס, האחרון יהיה כפוף לפיקוח האפוטרופוס הכללי.

​​

אצל מי חותמים על מסמך הבעת רצון?

 

ע"פ הוראות החוק, מסמך הבעת רצון ייערך בכתב וייחתם בפני עו"ד שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי. מסמך הבעת רצון יש להפקיד אצל האפוטרופוס הכללי.

​​

מדוע כדאי לערוך מסמך הבעת רצון?

כדאי לערוך מסמך הבעת רצון במקרה בו חשובה לאדם זהות האפוטרופוס שיחליף אותו, וכאשר האדם רוצה לתת הנחיות מסוימות שיקוימו אחרי מותו או במקרה בו לא יוכל לדאוג לילדו או לקרובו ולא יוכל לקבל החלטות.

חשוב לזכור כי מינוי האפוטרופוס המחליף יהיה כפוף לאישור בית המשפט.

האם ניתן להורות על מינוי אפוטרופוס מחליף בצוואה?

 

כן. תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962 מאפשר לאדם לציין בצוואתו את שמו של אדם, במקרה של בגיר גם תאגיד, שיהיה אפוטרופוס במקומו לאחר מותו.